Hitta en billig advokat

Advokater och jurister


Vad är en åklagare?

En åklagare är en person inom det rättsliga systemet i sverige men även i många andra länder världen över. En åklagares uppgift är att genomföra en förundersökning av brottet som har begått, och är alltid förundersökningsledare... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är en Jurist kandidatexamen?

Jurist kandidatexamen, numera kallad enbart juristexamen är ett bevis på genomförd yrkesexamen på en avancerad nivå. En juristexamen krävs för att bli till exempel domare, åklagare eller advokat. En kandidatexamen får... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvare är en jurist som hjälper till vid en förundersökning å den misstänkes sida, och får ersättning för denna tjänst. Om man är misstänkt för ett brott i sverige har man rätt till en försvare som... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad gör en jurist i Sverige?

Jurist är en samlingsterm för vissa yrken som är relaterade till rättsväsendet i sverige. Dessa yrken är bland annat domare, advokater och åklagare. Anledningen till att alla dessa yrken går under gruppen jurist är för... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är ett fastställelsemål?

Ett fastställelsemål är ett mål som går under kategorin tvistemål. Ett tvistemål är ett mål där två parter tvingas ta upp en meningskiljaktighet i domstol gällande skulder, familjetvister eller fastställande av till... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är ett statusmål?

Ett statusmål är en speciell typ av mål som behandlas av domstolen, och är en undergrupp av ett så kallat tvistemål. Ett tvistemål är ett mål rörande en tvist mellan två parter som har en meningsskiljaktighet rörande... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är ett fullgörelsemål?

Ett fullgörelsemål är ett mål som behandlar en fullgörelse mellan två parter. Målet startas med att en så kallad fullgörelsetalan lämnas in. En fullgörelsetalan är en följd av en stämningsansäkan som yrkar till... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är ett tvistelsemål?

Tvistelsemål, eller civilmål som det öven kan kallas, är inom sverige och det svenska rättsystemet det som sker när en tvist mellan privatpersoner eller andra parter. De absolut vanligaste tvistemålen som tas upp handlar... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är överprövning?

En överprövning är något som man begära av en åklagares beslut. Det kan handla om en ett beslut som åklagaren tagit om att inte väcka åtal som leder till rättegång, eller att en förundersökning har lagts ner. En överprövning... 

Läs vidare av den här artikeln

Vad är åtalsplikt?

Åtalsplikt är en juridisk term som innebär att en åklagare måste väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns bevis för att ett brott har begåtts, samt att det bör finnas tillräckliga skäl mot en eventuellt misstänt... 

Läs vidare av den här artikeln

Läs mer artiklar angående Advokater och jurister