Advokat och förtroende

En advokat har en skyldighet att arbeta enligt god advokatsed, vilket innebär att advokaten främsta plikt är att efter sin bästa förmåga vara lojal mot sin klients intresse.

En advokat i Sverige har tystnadsplikt, vilket innebär att att advokaten inte får yttra sig om saker som hans klient har berättat för han i förtroende. Denna tystnadsplikt gäller även för de personer som är anställda hos advokaten. Denna tystnadsplikt kan i regel inte brytas om det inte rör sig om mycket grova brott eller om advokaten har en möjlighet att rädda liv.

En advokat arbetar även med vissa etiska förhållnings regler som bestäms av Advokatsamfundets etiska regler som är väldigt omfattande. Dessa grundas på lojalitet mot sin klient, tystnadsplikt, och förbud att åta klienter med motstridiga intressen.

Att fullständigt lita på sin advokat är något som de flesta personer har svårt för, men om en situation skulle uppstå där klienten vill att advokaten ska ljuga kan advokaten i frågan avsäga sig uppdraget. Men en advokat får i princip inte genom sitt avträdande skada eller påverka klienten. Skulle en advokat inte sköta sitt uppdrag på ett etiskt och korrekt sätt får advokaten en straffavgift och en varning från Advokatsamfundet. I vissa fall kan även advokaten uteslutas från Advokatsamfundet.

Kommentarer inaktiverade.