Domstolar

Domstolar är de myndigheter som avgör rättsliga frågor, kan t.e.x behandla brottmål. Det finns tre instanser;
1. Tingsrätt
2. Hovrätt
3. Högsta domstolen (HD)

Kommentarer inaktiverade.