Advokat och förtroende

augusti 13, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

En advokat har en skyldighet att arbeta enligt god advokatsed, vilket innebär att advokaten främsta plikt är att efter sin bästa förmåga vara lojal mot sin klients intresse. En advokat i Sverige har tystnadsplikt, vilket innebär att att advokaten inte får yttra sig om saker som hans klient har berättat för han i förtroende. Denna […]

Vad kostar en advokat?

augusti 13, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

När man pratar priser med en advokat pratar man ofta om arvode. Arvode är den samlade utgiften för advokaten där han bla lägger in olika fakturor. Förutom dessa fakturor så påverkas arvodet av uppdragets svårighetsgrad, behövs det t.e.x göra förarbeten och särskilda utredningar innan? En advokats arvode ska täcka lönen till de anställda, sociala avgifter, […]

Kontakt med en advokat

augusti 13, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

Att få tag i en advokat är relativit enkelt. I Sverige finns det 4442 advokater, varav 3 971 aktiva advokater idag. Vanligaste sättet att komma i kontakt med en advokat är om familjen har någon såkallad famileadvokat som hjälper familjen med beslut och eventuella köp. Om familjen inte har någon sådan kontakt är det vanligt att […]

Vad är en advokat?

augusti 13, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

En advokat är en jurist som har erbjuder juridiska tjänster och rådgivning samt biträder en kund/klient inför de olika domstolarna eller myndigheter, vilket kan ses som en investering. För att en advokat ska få vara aktiv i Sverige krävs det att advokaten ska vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. För är man inte med i samfundet […]