Advokat och förtroende

augusti 13, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

En advokat har en skyldighet att arbeta enligt god advokatsed, vilket innebär att advokaten främsta plikt är att efter sin bästa förmåga vara lojal mot sin klients intresse. En advokat i Sverige har tystnadsplikt, vilket innebär att att advokaten inte får yttra sig om saker som hans klient har berättat för han i förtroende. Denna […]