Åtalsunderlåtelse

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

Ett beslut av åklagaren att inte väcka åtal, till exempel på grund av gärningspersonens låga ålder.

Åtal

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

En åklagare eller en enskild person kan begära att domstolen ska döma en viss person för ett eller flera brott – detta är då ett åtal.

Åklagare

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

En åklagare är en jurist/advokat som leder en förundersökning och som svarar för staten under en rättegång.

Part

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

Den som ansöker om stämning och den som stämningen är riktad mot är parter i målet. I ett brottmål innebär det att åklagaren och den tilltalade är parter. Målsäganden kan bli part genom att begära skadestånd eller genom att biträda åtalet.

Förundersökning

november 15, 2010 by  
Filed under Ordlista

En utredning som sker med hjälp av polis och/eller åklagare för ett utreda ett eller flera brott.