Tilltalad

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

Tilltalad är den som är åtalad i ett mål – alltså den som enligt åklagaren är skyldig till brott.

Förundersökning

november 15, 2010 by  
Filed under Ordlista

En utredning som sker med hjälp av polis och/eller åklagare för ett utreda ett eller flera brott.

Brottmål

november 15, 2010 by  
Filed under Ordlista

När man misstänker att en person har begått ett brott och det ska behandlas i en domstol så går det vid namnet brottmål.

Brott

november 15, 2010 by  
Filed under Ordlista

När en person eller flera personer utför en handling som är olaglig och straffbar.