Domstolar

november 15, 2010 by  
Filed under Ordlista

Domstolar är de myndigheter som avgör rättsliga frågor, kan t.e.x behandla brottmål. Det finns tre instanser; 1. Tingsrätt 2. Hovrätt 3. Högsta domstolen (HD)