Nämndeman

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

Nämndemän är inte utbildade jurister, utan har andra yrken. De förekommer i tingsrätt, länsrätt, hovrätt och kammarrätt. Nämndemän innehar rösträtt och tillsammans med yrkesdomaren i bråttmål och familjemål så dömer de. De nomineras till nämndemän av de politiska partierna och ska fungera som komplement till juristdomaren.