Vad är juridik?

augusti 15, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

Juridik är namnet för läran om rättsreglers tolkning och tillämpning. Den som aktivt arbetar med juridik och är professionell inom yrket kallas för jurist eller är titulerad advokat. En rätt består utav olika rättskällor såsom doktrin, praxis (prejudikat), lagar och förordningar, grundlagar, förordningar, sedvänja mfl. Ett gemensamt namn för den vanligaste rättskällan är författningar. Juridiken […]