Tingsnotari

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

En nyutexaminerad jurist som gör en praktiktjänstgöring vid tingsrätten.

Nämndeman

november 16, 2010 by  
Filed under Ordlista

Nämndemän är inte utbildade jurister, utan har andra yrken. De förekommer i tingsrätt, länsrätt, hovrätt och kammarrätt. Nämndemän innehar rösträtt och tillsammans med yrkesdomaren i bråttmål och familjemål så dömer de. De nomineras till nämndemän av de politiska partierna och ska fungera som komplement till juristdomaren.

Domstolar

november 15, 2010 by  
Filed under Ordlista

Domstolar är de myndigheter som avgör rättsliga frågor, kan t.e.x behandla brottmål. Det finns tre instanser; 1. Tingsrätt 2. Hovrätt 3. Högsta domstolen (HD)