Advokat och förtroende

augusti 13, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

En advokat har en skyldighet att arbeta enligt god advokatsed, vilket innebär att advokaten främsta plikt är att efter sin bästa förmåga vara lojal mot sin klients intresse. En advokat i Sverige har tystnadsplikt, vilket innebär att att advokaten inte får yttra sig om saker som hans klient har berättat för han i förtroende. Denna […]

Vad är en advokat?

augusti 13, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

En advokat är en jurist som har erbjuder juridiska tjänster och rådgivning samt biträder en kund/klient inför de olika domstolarna eller myndigheter, vilket kan ses som en investering. För att en advokat ska få vara aktiv i Sverige krävs det att advokaten ska vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. För är man inte med i samfundet […]