Vad är Sveriges Advokatsamfund?

augusti 14, 2010 by  
Filed under Advokater och jurister

Advokatsamfund är en nationell yrkesorganisation för jurister inom Sverige. Ett medlemskap i Sveriges advokatsamfund krävs för att kunna bruka titeln Advokat eller motsvarande. Samfundet grundandes år 1887 som en privat sammanslutning i samband med den nya rättegångsbalken, 1948. Samma år fick samfundet inneha den legala status som den fortfarande bär med sig idag – endast […]