Överklagande

En begäran om att få målet prövat i högre instans om man inte är nöjd med domen.

Åtalsunderlåtelse

Ett beslut av åklagaren att inte väcka åtal, till exempel på grund av gärningspersonens låga ålder.

Åtal

En åklagare eller en enskild person kan begära att domstolen ska döma en viss person för ett eller flera brott – detta är då ett åtal.

Åklagare

En åklagare är en jurist/advokat som leder en förundersökning och som svarar för staten under en rättegång.

Yrka

Begära eller kräva att ett visst beslut ska fattas.

Vite

En böter om man inte följer ett visst beslut.

Tvistemål

Tvistemål är när domstolen avgör en tvist mellan två parter som inte kan komma överrens.

Tingsnotari

En nyutexaminerad jurist som gör en praktiktjänstgöring vid tingsrätten.

Tilltalad

Tilltalad är den som är åtalad i ett mål – alltså den som enligt åklagaren är skyldig till brott.

Rättspraxis

Tidigare avgöranden i högre instanser.

Nästa sida »