Vad är åtalsplikt?

Åtalsplikt är en juridisk term som innebär att en åklagare måste väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns bevis för att ett brott har begåtts, samt att det bör finnas tillräckliga skäl mot en eventuellt misstänt person för brottet. Åklagaren måste också bedöma om det finns en tillräcklig grund till att den misstänkte personen för brottet kan dömas och avtjäna straff. Detta betyder att en åklagare har skyldighet att väcka åtal mot alla brott. Vid åtalsplikt måste åklagaren göra en mycket noga bedömning av den misstänkta personen som talar för att personen som anses ha begått brottet skall kunna fällas och stå till ansvar för brott i domstol, men också omständigheter eller liknande som talar för att personen skall kunna få en friande dom. Detta kan vara en svår process då åklagaren inte får vara partisk till gånget brott.

Även fast åklagaren har åtalsplikt så kan inte alltid åtal väckas även när brott har begåtts. Detta kan till exempel bero på att personen som begått brottet varit under 15 år, vilket i sin tur betyder att personen är minderårig och inte är straffmyndig. Det går inte att väcka någon form av åtal då det inte finns någon möjlighet att utkräva straffansvar. Om ett brott har preskriberats gäller samma sak.

En annan situation där åklagaren kan välja att inte väcka åtal och åtalsplikten kringgås, även fast bevis finns mot den misstänkte personen för begått brott finns samt att det finns tydliga skäl till straff är brott som endast kan resultera i böter eller alternativt villkorlig dom i sådana all meddelaråklagaren ett strafföreläggande. Den misstänkte personen för brottet måste erkänna och skriva under strafföreläggandet. Vid åtal där straffet skulle kunna resultera i fängelse får åklagaren inte meddela strafföreläggande. För de allra flesta brotten har åklagaren åtalsplikt.

Kommentarer inaktiverade.