Vad är en advokat?

En advokat är en jurist som har erbjuder juridiska tjänster och rådgivning samt biträder en kund/klient inför de olika domstolarna eller myndigheter, vilket kan ses som en investering. För att en advokat ska få vara aktiv i Sverige krävs det att advokaten ska vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. För är man inte med i samfundet så äger man inte heller rätten till att titulera sig själv som Advokat. Detta samfundet har rätten att själva utesluta advokater (medlemmar), vilket innebär att yrket advokat är självreglerat.

En advokat i Sverige råder under lagstadgad tystnadsplikt. Det här betyder att man kan anförtro sig åt en advokat och får inte diskutera eller prata om saker som har meddelats till han i förtroende. Även de personer som jobbar med advokaten, dvs hans anställda, råder under tystnadsplikten. Dock så råder det några undantag för tystnadsplikten, som kan brytas genom:

  • Att du själv går med på det.
  • Att du inte tar skada av oväsentliga uppgifter som lämnas ut.
  • Du hotar en person. Då är advokaten tvungen att göra en anmälan.
  • Vissa myndigheter har rätten att begära ut uppgifter med stöd av lag.

I Sverige finns det ingen krav på att man måste vara representerad av en advokat, såkallat advokattvång. Det här innebär att en person som ska tala inför en domstol kan välja att representera sig själv som kärande, svarande, tilltalad och målsägande. I Sverige finns det inte heller något advokatmonopol vilket betyder att vem som helst får tala inför en domstol som ombud för en person eller biträde för andra personer. Dock råder det inte samma regler för en offentlig försvarare. En offentligsvarare ersätts av Sveriges skattemedel och måste därav vara en titulerad advokat.

För att bli en advokat i Sverige och ta del av Sveriges advokatsamfund måste man erhlla en svensk juridisk examen, även känt som juristexamen. Denna utbildning är i regel på fyra och ett halvt år och även praktiserat juridik i minst 5 år. Man måste även ha en godkänt advokatexamen som administreras av advokatsamfundet och examineras muntligt. Denna examen kostar runt 50 000 kronor och skall enligt samfundets regler bekostas utav en advokatbyrå var personen/juristen är aktiv.

I Sverige finns det olika typer av advokater. En av de vanligaste är Försvarsadvokat som är en person som biträder den anklagade i ett brottsmål. I Sverige har vi en rätt till försvarare vilket går under namnet Offentlig försvarare. Den offentliga försvararen är även här en jurist, men som får ersättning av skattemedel för att ge rättsligt biträdande för en persons anklagelser.

En till nämnvärd typ av advokat är Affärsjuristen. En affärsjurist biträder företag och juridiska personer och är verksamma vid affärsjuridisk advokatbyrå. Advokaten agerar ofta rådgivare vid större affärsuppgörelser och försäljningar. Det finns även såkallade ”Skilsmässoadvokater.

Kommentarer inaktiverade.