Vad är en åklagare?

En åklagare är en person inom det rättsliga systemet i sverige men även i många andra länder världen över. En åklagares uppgift är att genomföra en förundersökning av brottet som har begått, och är alltid förundersökningsledare under vissa omständigheter.

Åklagare är förundersökningsledare då:

  • Misstänkte är mellan 15 och 17
  • Offret är under 18
  • Ifall den misstänkte sitter häktad eller liknanade
  • eller om det finns ett hot mot familj eller anhöriga

Det är enkelt att se att i rollen som åklagare kommer ett stort samarbete ske tillsammans med polisen. Det är en åklagares uppgift att bedömma om ett brott ska tas upp i en domstol eller inte, alltså att åklagaren väcker ett åtel, därav namnet.
Åklagare har rätt att anhålla misstänka för att kunna genomföra en bredare undersökning och därför också åklagaren som bestämmer om detta ska ske.

När förundersökningen är klar kommer misstänkt att bli informerad om brottet, denne har även rätt till all information från förundersökningen åklagaren gjort.

Det är först här som beslut om åtal tas av åklagaren, vilket kommer leda till domstol. En åklagare har en skyldighet som kallas åtalplikt, alltså måste ett åtal ske om tillräckliga bevis finns.

Om ett åtal inte kallas kommer en strafföreläggning att ske, även denna ledd av åklagaren. Den misstänkte får skriva under på att han eller hon har utfört brottet och blir därigenom skyldig till exempelvis böter. Om inte den misstänkte skriver under kommer en rättegång att hållas.

Det går att överklaga en åklagares beslut. Det kallas att överklaga, och detta görs till åklagarmyndigheten.

Kommentarer inaktiverade.