Vad är en domare?

Det finns många olika personer och instanser när det kommer till det rättsliga området i Sverige, och då kan man undra, vad är en domare egentligen? En domare är en person som arbetar med många olika typer av frågor. Det kan vara allt från diverse privata tvister om avtal och skatter till brottmål. Som domare kommer man i kontakt med många olika sorters fall där det anses att lagen har brutits och därmed går vidare till domstol.

Det finns olika typer av rätter där en domare arbetar, allmän domstol, tingsrätt, hovrätt eller i högsta domstolen. I dessa nämnda rätter så handlar oftast målen om olika slags tvister och brott. Till skillnad från dessa instanser så kan en domare arbeta med mål som har med skatter, sociala mål och sociala försäkringar, detta sker då vid en förvaltningsdomstol, länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätt. Det finns också så kallade specialdomstolar såsom marknadsdomstolen och arbetsdomstolen. För att blir domare så behöver man har en jur. kand. examen. Domare behövs alltid och är ett aktuellt yrke.

Vid olika typer av förhandlingar i rätten så kan man vara ensam domare eller tillsammans med flera domare. Det vanliga är dock att det är en domare och flera utvalda framröstade politiskt valda nämndemän. Efter en förhandling i rätten samlas domare och nämndemän för att gå igenom vad som kommit fram och för att komma till en lösning. Om man inte kan enas så sker omröstning, domare skrivare senare domslut där diverse straff eller böter utdelas.

Kommentarer inaktiverade.