Vad är en Jurist kandidatexamen?

Jurist kandidatexamen, numera kallad enbart juristexamen är ett bevis på genomförd yrkesexamen på en avancerad nivå. En juristexamen krävs för att bli till exempel domare, åklagare eller advokat. En kandidatexamen får enbart utfärdas från svenskt universitet eller högskola, eller annan instant med samma behörighet.

En traditionell juristexamen innefattar 9 terminers studier, vilket resulterar i 4.5 års utbildning, eller 270 högskolepoäng. Man kan få den här utbildningen på flera lärosäten i sverige, och dessa inkluderar bland annat göteborg, lund och stockholm. Vanligtvis sker utbildningen i två nivåer, den grundliga och en på avancerad nivå. Gurundnivån är 6-7 terminer och den avancerade 2-3. I och med den avancerade delen av utbildningen väljer de studerande inriktiningar som slutar i en examensuppsats innefattande 30 poäng.

Jurist kandidatexamen avskaffades 1977 i och med högskolereformen och ersattes då utav enbart juristexamen, som det heter fortfarande. Examen beskriver det intyg man får när man klarat av juristlinjen, som utbildningen heter. Mellan 1977 och idag har dock juristexamen bytt namn två gånger. År 1986 byttes den tillbaka till jursit kandidatexamen, men åter till juristexamen år 2007. Anledningen till det senaste namnbytet var till följd av bolognaprocessen, och de förändringar som följde. Sedan år 2007 är en kandidatexamen nämligen en utbildning utförd på grundnivå, men juristexamen innefattar även en avancerad del så det tidigare namnet var missvisande till utbildningens nivå.

Den allra förstajuristexamen i sverige utfördades så tidigt som 1749, men hette då hovrättsexamen. Med denna examen fick man tillgång till den så kallade rättegångsverkan och det dröjde ända tills 1904 innan jurist kandidatexamen infördes, och ersatte då den äldre hovrättsexamen tillsamman med kanslieexamen.

Kommentarer inaktiverade.