Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvare är en jurist som hjälper till vid en förundersökning å den misstänkes sida, och får ersättning för denna tjänst. Om man är misstänkt för ett brott i sverige har man rätt till en försvare som följer med hela processen under förundersökningen. Om man väljer att anlita en försvare som ej är offentlig har man ingen rätt till ersättning för detta.

Om men misstänkt är frihetsberövad, alltså sitter häktad till exempel, har denna rätt till en offentlig försvarare om det begärs från dennes sida. Samma gäller för en misstänkt som kan få mer än ett halvårs fängelsestraff, men nödvändigtvis inte sitter i häkte. En offentlig försvare kommer även att utses vid flera andra tillfällen. Om ett behov av en försvare uppstår under utredningen av brottet.

Om tvivelaktigheter råder kring vad för straff som ska delas ut vid brott som resulterar i böter eller villkorliga straff.
Om det finns andra särskilda skäl till varför en försvare behövs, till exempel om det finns en speciell relation mellan misstänkt och offer, eller den misstänkes förhållanden till målet.

I regel utses enbart advokater till att vara offentliga försvarare men i vissa fall kommer annan jursit att tillsättas. Regelverket understryker även att om misstänkt efterfrågar en person som är behörig att vara offentlig försvarare skall denne förordnas.
Som offentlig försvarare har man rätt till skälig ersättning med hänsyn till arbetstid eller utgifter under uppdragets längd. Ersättningens summa bestäms av uppdragets karaktär och omfattning, och det finns tidskostnadsnormer som staten följer för att bestämma en lämplig ersättning.

Kommentarer inaktiverade.