Vad är ett fastställelsemål?

Ett fastställelsemål är ett mål som går under kategorin tvistemål. Ett tvistemål är ett mål där två parter tvingas ta upp en meningskiljaktighet i domstol gällande skulder, familjetvister eller fastställande av till exempel faderskap. För att kunna genomföra vissa tvistemål krävs det att vissa uppgifter fastställes genom ett fastställelsemål. Detta innebär att man genom domstol beslutar huruvida till exempel en skuld existerar eller om en ovisshet uppstår som är till nackdel för käranden, vilket är parten som åtalar den försvarande parten.

En fastställelse behöher som sagt inte röra enbart ekonomiska situationer som skulder utan kan även beröra till exempel ämnen som bodelning. Det är lätt att blanda ihop fullgörelsemål med ett fastställeslemål, men de är två olika former av mål. Ett fullgörelsemål är när man har bekräftat exempelvis en skuld och fullgörelsen ger domstolen rätten att driva in pengar från den skuldsatta.

Man kan göra två typer av fastställelsetalan, en positiv talan eller en negativ. Den positiva fastställelsetalan är när man yrkar på att man har en specifik rätt som inte möts, exempelvis att domstolen skall fastställa att någon är betalningsskyldig till dig.

Den negativa motsvarigheten är att man vill fastställa att man inte har någon skyldighet eller ansvar i frågan rörande talan, som kan illustreras genom en talan om att man inte är betalningsskyldig då ett skuldbrev är förfalskat behöver fastställas.

Det vanligaste ämnet i ett fastställelsemål är om kollektivavtal. Dessa mål kan bli väldigt komplicerade då det oftast gäller tolkningar av avtalet, och inte bestämmande kring fakta.

Kommentarer inaktiverade.