Vad är ett fullgörelsemål?

Ett fullgörelsemål är ett mål som behandlar en fullgörelse mellan två parter. Målet startas med att en så kallad fullgörelsetalan lämnas in. En fullgörelsetalan är en följd av en stämningsansäkan som yrkar till en domstol att motparten i målet skall bli förpliktigad att genomför någon form av prestation. Denna prestation kan innebära mängder av saker men innefattar oftast en betalning av skuld eller skaestånd till parten som gjort kärandet. Det är inte bara privatpersoner som får använda sig av ett fullgörelsemål, utan även stora organisationer som till exempel CSN använder denna process för att driva in skulder.

För att man skall kunna genomföra ett fullgörelsemål måste först skulden i fråga ha fastställts. Detta innebär att bevis måste läggas fram för att styrka att skulden i fråga faktsikt existerar och därför behöver drivas in. Ett sådant beslut kan fattas av kronofogdemyndigheten. Kronofogden kommer att göra ett fastställande av skulden genom en dom från tingsrätt eller att göra ett så kallat betlaningsförläggande. Kronofogden kan även hjälpa dig i första hand att driva in de pengar som är skyldig dig, och få den skuldsatta att betala.

Det är först efter att den som är skyldig dig pengar vägrar att betala via kronofogden som målet kan tas upp i domstol, där man väcker ett åtal om ett fullgörelsemål.

Då ett fullgörelsemål är en underkategori till tvistemål kommer rättsprocessen att vara i stort sett den samma. En dom vid en så kallad fullgärelsetalan kan användas som någon man kallar exekutionstitel, vilket innebär att domen kan användas för att tvinga den skuldsatta att betala, eller utföra någon annan prestation som krävs.

Kommentarer inaktiverade.