Vad är juridik?

Juridik är namnet för läran om rättsreglers tolkning och tillämpning. Den som aktivt arbetar med juridik och är professionell inom yrket kallas för jurist eller är titulerad advokat.

En rätt består utav olika rättskällor såsom doktrin, praxis (prejudikat), lagar och förordningar, grundlagar, förordningar, sedvänja mfl. Ett gemensamt namn för den vanligaste rättskällan är författningar. Juridiken i sig består utav flera olika områden, även känt som rättsområden. När man pratar om den offentliga rätten menar man på regleringar i förhållandet mellan kommun och stat, men när man pratar om förhållanden mellan privatpersoner och andra personer menar man på civilrätt. Självklart är dessa två inte helt undantagslösa då vissa civilrättsliga ärenden har inslag av offentlighets rätten, t.e.x konkurrensrättens betydelse vid civilrättsliga avtal.

Civilrätt är alltså de rättsområden och förhållanden mellan privat personer och privatpersoner samt privatpersoner och företag. Inom civilrätten pratar man även om obligationsrätt och sakrätt. Men civilrättens huvudämnen är Arbetsrätt, Avtalsrätt, Familjerätt, Immaterialrätt, Fordningsrätt och Konsumenträtt. Med Offentligrätt menas Folkrätt, Konkurrensrätt, Miljörätt, Skatterätt, Straffrätt och mfl.

Tre välkända begrepp inom juridiken är Culpa, Dolbus och Pacta sun servanda. Culpa syftar på Vårdslöshet, med Dolbus menar man Avsiktligt och Pacta sun servanda är latinska för ”Avtal ska hållas”.

Kommentarer inaktiverade.