Vad är strafföreläggande?

Strafföreläggande är en juridisk term som innebär att man kan utfärda omedelbart eller inom en viss tid förelägga bötesstraff alternativt villkorlig dom, istället för att väcka åtal och gå vidare med ärendet till rättegång i domstol. En åklagare har möjligheten att meddela ett strafföreläggande om brottet som har begåtts endast kan utmätas till böter eller villkorlig dom utifrån den svenska straffsatsen. För att ett strafföreläggande skall gå igenom krävs att den person som är misstänkt för brottet erkänner samt skriver under strafföreläggandet. När den misstänkte personen har skrivit under strafföreläggandet och igenom det erkänt sin brottsliga handling har det samma verkan som en lagakraftvunnen dom.

Ett strafföreläggande måste innehålla diverse uppgifter såsom vilken åklagare som har utfärdat strafföreläggandet, vilken den misstänkte personen för det begångna brottet är, vilken tid och plats brottet begicks på och andra diverse viktiga uppgifter som behövs som var utmärkande för det. Vilka slags bestämmelser som är tillämpliga när det gäller brottet, vilket straff och den särskilda rättsverkan som föreläggs den misstänkte, samt uppgift om målsäganden och det enskilda anspråk som föreläggs den misstänkte, och de omständigheter som anspråket grundar sig på. Dessa är de uppgifter som krävs för att en åklagare skall kunna yttra ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande kan också godkännas genom den betalning till den myndighet som regeringen bestämt skall motta boten som den misstänkte tvingas betala. Betalningen bör inte ses som ett godkännande om inte den misstänkte har avsikten att skriva på strafföreläggandet.

En rättslig process brukar kunna ta lång tid och beroende på olika faktorer kunna dra ut än mer på tiden vilket bidrar till att det blir en komplicerad och påfrestande tid för den målsägande samt den misstänkte. Genom att använda sig av strafföreläggande gör att man kan spara väldigt mycket tid då man kan lösa det hela utan att behöva väcka åtal och gå igenom en rättegång med allt vad det innebär. Ett strafföreläggande är en procedur som spar mycket tid och arbete vilket innebär sparande på omkostnader kring specifikt brottsmål. Men skriver inte den misstänkte under strafföreläggandet så måste det gå vidare till domstol och rättegång.

Kommentarer inaktiverade.