Vad är Sveriges Advokatsamfund?

Advokatsamfund är en nationell yrkesorganisation för jurister inom Sverige. Ett medlemskap i Sveriges advokatsamfund krävs för att kunna bruka titeln Advokat eller motsvarande. Samfundet grundandes år 1887 som en privat sammanslutning i samband med den nya rättegångsbalken, 1948. Samma år fick samfundet inneha den legala status som den fortfarande bär med sig idag – endast ledamot av advokatsamfundet får titulera sig advokat.

Förutom att ge ut titlar har samfundet till uppgift att granska advokater så de följer de olika etiska ramar. Om en advokat inte följer detta kan man vidta olika disciplinåtgärder som t.e.x inte tillåtna dem att bära advokat titlen eller ge dom en varning.

För att få ta del av Sveriges advokatsamfund krävs det att man har en juridik kandidat examen och därefter ha praktiserat som jurist i fem år. Utöver denna praktik och examen måste man gå speciella kurser och ha en muntlig examen.

Samfundet är i dagsläget beläget i Diplomatstaden, Stockholm. Där de ligger vägg i vägg med det ”Juridiska Biblioteket i Stockholm” som är öppet för alla som har avlagt en examen vid juridiska fakulteter och för juridikstuderande.

Kommentarer inaktiverade.