Vad är tingsnotarie?

Vad är tingsnotarie egentligen? En tingsnotarie är en person som efter avklarad juris kandidat examen får en anställning via domstolsverket vid en tingsrätt. Den person som har arbetat och fullgjort sin tjänstgöring som tingsnotarie blir tingsmeriterad. Det är väldigt tuffa krav för att man skall lyckas bli tingsnotarie, man behöver ha väldigt goda betyg från sin utbildning samt sidomeriter av olika slag. Notariekansliet i Sverige använder sig av ett högst avancerat system för att räkna ut poäng för den som söker som tingsnotarie. Det är Domstolsverket som anställer tingsnotarier och detta sker endast cirka sex gånger på ett år.

En tingsnotarie har i arbetsuppgift att föredra och förbereda olika mål, utföra rättsutredningar, skriva förslag till diverse domar och beslut, handlägga ärenden och att utarbeta tryck inför mål av större storlek. En tingsnotarie arbetar också med att handlägga så kallade otvistiga ärenden, exempel på otvistiga ärenden är ansökningar som gjorts gemensamt som behandlar skilsmässa eller vissa adoptionsärenden. När en tingsnotarie har arbetet under en viss tid får tingsnotarien i uppgift att avklara olika brottmål av enklare slag, exempelvis misshandelsfall, hastighetsöverträdelser och så vidare.

En tingsnotarie räknas som tingsmeriterad efter en viss avklarad tid vid tjänsten, denna meritering är i de flesta fall ett krav om man sedan vill gå vidare högre och bli åklagare eller kronofogde. Och vill man bli domare vid svensk domstol är det ett krav. Eftersom det är väldigt svårt att få tjänsten som tingsnotarie är det mycket tilltalande om man lyckats få denna arbetspost.

Kommentarer inaktiverade.