Vad gör en advokat?

En advokat är en person som i grund och botten har en jurist utbildning men som har många olika arbetsuppgifter allt från att vara rådgivare såsom familjeadvokat eller att biträda någon i en rättslig process i domstolen. En advokat kan också biträda en myndighet. I Sverige får man endast kalla sig för advokat om man är ledamot i ett advokatsamfund. I Sverige och Norden för övrigt förekommer det ofta att en advokat specialiserar sig inom ett eller flera olika områden. Exempel på olika områden kan vara familjerätt där man hjälper familjer vid skilsmässa. Andra områden kan vara fastighetsrätt brottsrätt eller asylrätt.

Om en advokat har specialiserat sig inom ett område så brukar advokaten söka anställning och jobba vid en advokatbyrå som erbjuder den specifika kompetensen utåt mot sina klienter. Att vara advokat i Sverige innebär i princip att det alltid finns jobb att göra, då denna typ av tjänster som en advokat kan bistå med alltid är dags aktuella. I Sverige finns det flest advokatbyråer i Stockholm och det kan innebära att man som advokat får vara beredd att resa emellanåt om man blir kallad till olika rättsförhandlingar eller dylikt.

Vad en advokat gör när han biträder en klient är huvudsakligen genom regelverket att värna om sin klients intressen. En klient är den person som anlitar advokaten. Advokaten bör visa lojalitet med klienten oberoende, frihet från intressekonflikter samt tystnadsplikt är grunden i en advokats etiska regler. Det är väldigt viktigt att den person som anlitar en advokat ska kunna känna sig säker och ha förtroende för att advokaten ser till sin klients intressen ständigt, och inte tar någon annans hänsyn som påverkar arbetet. En advokats tystnadsplikt är reglerad i svensk lag. Vill man komma i kontakt med en advokat bör man vända sig till en advokatbyrå.

Kommentarer inaktiverade.