Vad gör en affärsjurist?

En affärsjurist är en person som företräder samt biträder företag vid rättsliga händelser. En affärsjurist kan vara en utbildad advokat eller ha en jurist utbildning. En affärsjurist är en väldigt viktig del särskilt i större företag som behöver juridisk hjälp i tvister med andra företag, vilket är väldigt vanligt förekommande i dagens samhälle. Ett exempel på en företagstvist då en affärsjurist blir inkallad kan vara att ett företag har en eller flera produkter som är väldigt likt ett annat företags produkter och därför blir det ett mål angående patent. Vissa företag väljer att ta tag i dessa situationer själv, men vanligast förekommande är att man inkallar en affärsjurist då ärendet kan vara väldigt komplicerat med diverse lagar och bestämmelser.

Ett företag kan spara in väldigt mycket pengar genom att ha en anställd affärsjurist eller advokat som kan vara till en mycket god hjälp när det gäller att skriva olika former av kontrakt eller avtal. De kan också vara en god tillgång vid mindre eller större affärstransaktioner, försäljning av företag eller vid förvärv av olika slag. Och om företaget hamnar i en rättslig tvist så kan affärsjuristen tydligt se vad som behöver göras för att företaget skall kunna klara den rättsliga processen på bästa sätt. När det kommer till kommersiella tvister i domstol kan affärsjuristen vara rättegångsombud inför en skiljenämnd.

En affärsjurist kan också ha andra arbetsuppgifter såsom att arbeta med skatterådgivning eller utlandsetableringar, vilket är väldigt vanligt idag då större företag har mycket outsourcing till andra länder. Om ett företag inte har någon anställd affärsjurist vid sitt företag kan de enkelt anlita från en affärsjuridisk byrå. En affärsjurist kan också vara konkursförvaltare samt rekonstruktör. Om ett företag går i konkurs så är det tingsrätten som utser konkursförvaltare, och de i sin tur utser nästan uteslutet advokater.

Kommentarer inaktiverade.