Vad gör en åklagare?

Vad gör en åklagare i sitt arbete? En åklagare är en person som är exempelvis förundersökningsledare för en grupp poliser i en förundersökning i anledning av att ett brott tros ha begåtts. En åklagare har möjligheten att fatta ett beslut utifrån denna undersökning om ett åtal eller ett anhållande skall ske. Beroende på hur stort brottet är som har begåtts är åklagaren antingen förundersökningsledare eller så sker detta helt av polisen. Man skulle kunna tro att en åklagare vid en rättslig process gör allt för att få den personen som är misstänkt för brott dömd.

Men enligt svensk lag så måste en åklagare även försöka finna saker som talar emot att den misstänkte skulle ha begått brott, denna princip kallas objektivitetsprincipen och finns i rättsbalken. För att bli åklagare måste man ha en juris examen, för att sedan söka anställning vid en åklagarmyndighet. Samtidigt som en åklagare skall försöka finna saker som talar emot att en person är misstänkt för brott skall åklagaren även finna bevis som tyder på att den misstänkte är skyldig och har begått brott.

Med de bevis som åklagaren funnit mot den misstänkte tar sedan domstolen ställning, åklagaren yrkar sedan på en påföljd, och försvaret med om de inte bestrider påföljden. Åklagaren har ingen inblandning i domstolens egna överläggningar. Det finns även så kallade specialiståklagare som arbetar med att handlägga olika brottmålsutredningar som IT-relaterad brottslighet, grova narkotikabrott, kvinnovåld, sexualbrott mot barn med mera. En allmän åklagare är en åklagare anställd av staten.

Kommentarer inaktiverade.