Vad gör en försvarsadvokat?

Det finns många typer av advokater och olika inriktningar på deras arbeten så därför är det inte alltid lätt att veta vad gör en försvarsadvokat till vardags. En försvarsadvokat är någon som försvarar en åtalad i någon form av brottsmål. Försvarsadvokat kallar man oftast en advokat när det gäller privata mål, och vilken försvarsadvokat som ska utses bestäms antingen av rätten alternativt av den åtalade personen.

För att utbilda sig till försvarsadvokat så bör man ha gått en juristutbildning, det vill säga juristlinjen, eller juristprogrammet. Beroende på vilket universitet eller högskola man läser vid så är utbildningen cirka 5 år lång. Efter examen så är det några år praktik som gäller. När man är klar med utbildning och praktik så kan man sedan arbeta vid en advokatbyrå och där få olika uppdrag från antingen privat personer, företag eller statliga uppdrag.

Om någon är åtalad och står inför rätta vid svensk domstol är det inte alltid som det behövs en försvarsadvokat om fallet inte är av någon allvarlig rang där straffsatsen är hög. Detta kan gälla mindre brott med böter som konsekvens till exempel. Vid en rättegång så betalar den svenska staten en del av kostnaderna för den åtalades försvarsadvokat. Om man däremot fälls så får man själv bekosta den andra delen som utgör försvarsadvokatens omkostnader. En försvarsadvokat kan vara specialiserad inom olika avdelningar såsom, brottsrätt, familjerätt, affärsjuridik och så vidare. Beroende på vilken slags advokat man behöver kan man vända sig till en advokatbyrå för råd.

Kommentarer inaktiverade.