Vad gör en jurist?

Det finns många olika titlar och namn inom juridiken så man kan fråga vad gör en jurist egentligen? En jurist är en person som har avlagt en juristexamen eller en juris kandidatexamen (jur. kand.). En jurist kan vara verksam inom privata företag eller offentlig förvaltning, men även åt privatpersoner eller olika föreningar. En jurist kan också vara verksam inom rättsväsendet, då som advokat, åklagare eller domare. En jurist behöver nödvändigtvis inte alltid vara en advokat, men en advokat är alltid en jurist.
En jurist är specialist på att tyda och förstå lagtexter av olika slag, och har som oftast specialiserat sig inom någon eller några områden såsom, familjerätt, brottsrätt, fastighetsrätt med mera. En jurist är expert på att arbeta med avhandlingar och kontrakt mellan företag eller privatpersoner då det finns många paragrafer man som privatperson inte alltid förstår eller vet om. Eller om det uppstår något juridiskt problem så brukar man kalla på en jurist som tillämpar metoder för att finna de rättsregler och praxis som ska till för att lösa det särskilda problemet. Lösningen presenteras sedan oftast skriftligt och gås igenom vid föredragning eller förhandling.
En västentlig del i en jurists vardag är att förhandla och företräda någon. Om en jurist företräder någon i en rättslig process så har juristen ett stort förtroende på sig utifrån sin klient och ett stort ansvar att representera. Har man ett ärende som man behöver en jurist för kan man enkelt finna en jurist vid en advokatbyrå eller juristbyrå.

Söker du juridisk rådgivning så rekommenderar vi http://www.juridiskrådgivning.nu/.

Kommentarer inaktiverade.