Vad gör en kronofogde?

Vad gör en kronofogde egentligen kan man undra. Man har hört titeln många gånger men det är inte alltid lätt att veta konkret vad det innebär. En kronofogde arbetar vid kronofogdemyndigheten som indrivare av olika former av obetalda skulder. En kronofogdes uppgift är att med lagliga medel driva in skulder hos privatpersoner såväl som statliga fodringar. Om en privatperson glömt att betala en räkning, det kan vara vilken slags faktura som helt såsom, el, telefonräkning, studieskuld som skall återbetalas. Då går ärendet vidare till inkasso, betalar man inte då riskerar man att få en betalningsanmärkning, ärendet går sedan vidare till kronofogden.

En kronofogde har då rätt att kräva en utmätning på privatpersonens ägodelar som skall representera det skuldbelopp som skall betalas. Det betyder att en kronofogde har rätt att komma till någons hem och ta med det som är fysiskt möjligt för att sedan sälja dessa saker på auktion och minska privatpersonens skuld. Några krav för att en kronofogde skall kunna utmäta en sak är att den skall tillhöra privatpersonen, inte finnas något hinder i form av testamente eller gåvobrev.

Egendomen måste ha ett ekonomiskt värde, samt att det inte får brytas från en ekonomisk enhet, exempel på detta är att man inte kan utmäta hjulen på en bil då de tillhör bilen. En kronofogde kan även utmäta bostad om en skuld är väldigt hög. Hamnar man hos kronofogden så är det bäst att ta kontakt med en kronofogde för att kunna lösa sitt ekonomiska problem.

Kommentarer inaktiverade.