Vad kan en advokat hjälpa dig med?

En advokat arbetar inte bara som försvarare och ombud i rättegångar utan agerar även som rådgivare i vissa sammanhang. En advokats verksamhet kan variera rejält. Det rekommenderas varmt att ha en kontakt med en advokat om det skulle ske något som kräver att du har en advokat. På så vis blir det inte stressigt och rörigt när du i sista minuten behöver kontakta en advokat.

Nedan följer några exempel på vad en advokat kan göra för dig;

  • Vid flytt och äktenskapsförord kan en advokat bedöma om det bör skrivas ett såkallat äktenskapsförordeller ett äktenskapsförord.
  • Vid köp och sälj av saker vid väsentligt värde kan en advokat utforma kontrakt och vet vad man bör tänka på vid avtal, exempelvis vid köp av hus.
  • Vid arv och testamente kan en advokat biträda vid upprättande av testamenten och lämna råd och förslag i arvfrågor.
  • Vid en stämning kan en advokat medverka och hjälpa till så mycket som möjligt för att undvika rättegångar. När det inte går att undvika kan en advokat företräda en klient i en domstol.
  • Vid separation och äktenskapsskillnad kan en advokat agera rådgivare i alla frågor som måste lösas vid ett avslut av ett samboförhållande eller ett äktenskap.
  • Vid polisutredningar är advokaten ofta på plats vid förundersökningen och bevakar att utredningen blir allsidig och korrekt.
  • Vid en rättegång kan en advokat biträda den misstänkte vid förhandlingar i domstolen och se till att alla bevis som talar för den misstänktes förmån läggs fram.
  • En advokat kan hjälpa och gå igenom domslut. På så vis hjälpa den dömde att eventuellt överklaga domen.
  • En advokat kan biträda när en person har blivit utsatt för övergrepp eller liknande saker som resulterar i skadestånd.
  • Vid en rättegång står advokaten med som målsägandebiträde under hela rättegången.

Kommentarer inaktiverade.