Vad kostar en advokat?

När man pratar priser med en advokat pratar man ofta om arvode. Arvode är den samlade utgiften för advokaten där han bla lägger in olika fakturor. Förutom dessa fakturor så påverkas arvodet av uppdragets svårighetsgrad, behövs det t.e.x göra förarbeten och särskilda utredningar innan? En advokats arvode ska täcka lönen till de anställda, sociala avgifter, pensioner, försäkringar och eventuella hyror för kontor.

Generellt sett finns det inga fasta taxor utan beror oftast på hur långt uppdraget tar att slutföra. Men för rättshjälpärenden finns en timkostnadsnorm som bestäms av regeringen. I runda slängar kan man säga att för en advokat så ligger timpriset mellan 1500 kr till 5000 kr. Men för ett juridiskt ombud ligger timpriset på 500 kr till 2500 kr.

Viktigt att veta är att du kan få hjälp med kostnaden för advokat eller jurist. Du kan ha e rättsskydd inkluderat i din hemförsäkring eller liknande försäkringar och under vissa förutsättningar kan du få denna rättshjälp mot en fast summa.

Om ditt ärende är tydligt och klart kan du redan på första mötet få en uppskattning på vad det kommer att kosta dig att anlita just den advokaten. Men är ditt fal mer komplicerat kan det vara svårt att lämna en exakt uppskattning av hur mycket tid som kommer att krävas för advokaten eller juristen att göra klart ditt uppdrag. Detta är vanligt vid konfliktsituationer där man har en motparter som agera på egen vilja.

Advokaten har även en plikt att se till och bevaka att kostnaderna inte blir för höga i relevans med vad du kan vinna genom att driva ditt ärende vidare. Ett bra tips är att be din advokat eller jurist att fortlöpande underrätta dig om priset.

Många nyhets uppmärksammade mål kan ibland avskräcka människor från att anlita en advokat. Med det menar vi inte att fallet slutade dåligt eller bra utan om enorma advokatarvoden. Men tänk på att nyhets uppmärksammade fall ofta rör sig om stora arbetsinsatser av oftast flera advokater, medhjälpare, expertutredningar osv.

Kommentarer inaktiverade.